Mediation is het oplossen van conflicten met behulp van een onafhankelijke en neutrale persoon: de mediator. Bij mediation ga je zelf aan de slag om een oplossing te vinden voor het conflict. De mediator is de onpartijdige gespreksleider die de deelnemers in het proces begeleidt.

Bij mediation kies je ervoor om te zoeken naar een optimale en duurzame gezamenlijke oplossing. De mediator ondersteunt partijen om hun wensen, emoties en belangen in te brengen. De mediator doet daarover geen uitspraak maar blijft neutraal en onpartijdig.

Samen zoeken

In een mediation doet ieder zijn verhaal om duidelijk te maken waar het conflict echt over gaat. Luistert men naar elkaar. Komen de belangen op tafel te liggen die ten grondslag liggen aan standpunten van betrokkenen. Houden betrokkenen zelf de regie over mogelijke oplossingen voor hun conflict.

Het samen zoeken naar oplossingen helpt om de communicatie te herstellen. De keuze voor mediation is logisch als partijen ook in de toekomst belang hebben bij een goede relatie of hechten aan een waardige afsluiting van een (zakelijke) relatie, zonder een juridische strijd te hoeven voeren. In zijn algemeenheid wordt een conflict sneller opgelost met mediation dan via een juridische procedure.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn:

  • Vrijwilligheid en autonomie bij de deelnemers
  • Neutraliteit en onpartijdigheid bij de mediator
  • Vertrouwelijkheid en geheimhouding