Alle mediators van Mediation Vechtdal zijn MfN-registermediator.

Mediatorsfederatie Nederland

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen over het onderwerp mediation. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het beroep van mediator en met de inrichting van het kwaliteit-stelsel: het MfN-register.

MfN-register

Het MfN-register is het enige onafhankelijke en erkende non-profit kwaliteitsregister voor mediators in Nederland. Dit register wordt beheerd door de Stichting Kwaliteit Mediation (SKM) en is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.

Kwaliteitseisen

MfN-registermediators krijgen hun kwaliteitslabel niet zomaar. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen voordat ze ingeschreven worden in het mediatorsregister. Als onderdeel van het systeem van kwaliteitsborging zijn MfN-registermediators verplicht om te voldoen aan de eisen van het PE-reglement voor de MfN-registermediator (PE staat voor permanente educatie).

MfN-reglement en -gedragsregels

Iedere MfN-registermediator werkt volgens het mediationreglement en de gedragsregels van de MfN, waarin de basisprincipes van mediation zijn vastgelegd.

Waarborg voor kwaliteit

De voordelen van het kiezen voor een MfN-registermediator zitten in de borging van een hoge kwaliteit, doordat:

  • Gewerkt wordt volgens exclusieve reglementen en modellen.
  • MfN-registermediators getoetst worden op hun kennis en kunde.
  • MfN-registermediators ┬áhun kennis en kunde op peil houden volgens de eisen van het PE-reglement.
  • Klanten gebruik kunnen maken van een klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak.