Overal waar mensen samenzijn, ontstaat wel eens heibel, onenigheid of ruzie. Ook op de werkvloer. Een conflict hoeft geen probleem te zijn als het op een goede manier wordt aangepakt.

Roddels en kliekjes

Conflicten duiden op heel gewone menselijke emoties. Mensen ervaren die ook op hun werkplek. Een topteam bestaat vaak uit mensen die heel verschillend zijn. Conflicten zijn zelfs noodzakelijk om tot resultaten te komen. In de praktijk blijkt dat taakconflicten nuttig zijn  om goede besluiten te nemen. Je houdt de discussie dan puur inhoudelijk. Mensen vinden het vaak moeilijk om taak- en relationele conflicten van elkaar te onderscheiden.

Goede communicatie is essentieel om conflicten open te breken. En net daar wringt vaak de schoen. Veel mensen vermijden de directe confrontatie. Ze denken: ‘Ik kan maar beter niet te veel zeggen en mopper wel eerst even tegen mijn collega om steun te krijgen.’ Het conflict wordt zo gerelativeerd, maar er blijven wel heel veel negatieve sentimenten hangen. En waar conflicten niet worden besproken, ontstaan vaak roddels. Bij roddels worden meerdere mensen betrokken, waardoor je kliekjesvorming krijgt. Aan geroddel gaat al snel 25 procent van de arbeidstijd verloren. En dan spreken we nog niet over ziekteverzuim, burn-out of verloop op de werkplek. In sommige organisaties “plakt dat achter het behang”, oftewel wordt het onderdeel van de cultuur. Bedrijven hanteren regelmatig de strategie om nieuwe mensen aan een team toe te voegen om het geroddel tegen te gaan. Maar die nieuwelingen worden in de praktijk ook weer één van de kampen ingetrokken.

Een interne of externe derde

Als de situatie echt uit de hand dreigt te lopen, kan het nuttig zijn een derde persoon erbij te halen. De derde persoon kan een collega zijn, die wordt ingezet om de plooien weer glad te strijken. Als dat niet lukt, kan je natuurlijk ook de leidinggevende erbij halen, al ontstaat dan vaak de vrees dat de situatie escaleert (ernstiger wordt). Om dit te voorkomen kan  inzet van een externe, onafhankelijke mediator nuttig en helpend zijn. Mediation zal gericht zijn op herstel van de verstoorde werkrelatie. Vaak lukt het om nieuwe werkafspraken te maken of tot nieuwe communicatie- of omgangsvormen te komen. Het kan soms ook leiden tot het vertrek van één van beide partijen. Zolang dat vertrek de instemming heeft van beide partijen is op deze manier de kwestie met respect voor elkaar opgelost.

 

Door Lumien Veld

Meer weten over mediation of andere vormen van conflictoplossing? Ga naar onze website www.mediationvechtdal.nl