Wij zijn zeven zelfstandig gevestigde mediators in het Vechtdal, die met elkaar een netwerk voor conflicthantering vormen. Wij voeren ieder een zelfstandig bedrijf, onafhankelijk van elkaar. Mediation Vechtdal is geen economische of juridische eenheid. Als u zaken met ons doet, doet u dat dus met één van ons individueel en niet met Mediation Vechtdal als geheel. We werken allemaal met marktconforme voorwaarden en tarieven. Deze kunt u vinden op onze eigen websites, of door contact op te nemen.

MARJON BOSMA

Marjon Bosma is mediator (sinds 2014) en advocaat (sinds 1993). Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, maar heeft ook veel ervaring met andere typen conflicten in de zakelijke markt, zoals geschillen over contracten, aansprakelijkheidskwesties, bestuurs- en aandeelhoudersissues, medezeggenschapsgeschillen en samenwerkingsproblematiek. Zij streeft naar een snelle en respectvolle oplossing van een conflict. Zij hoopt met Mediation Vechtdal deze regio, waar zij met plezier woont en werkt, weer een beetje mooier te kunnen maken: meer samen oplossen en minder tegen elkaar procederen.

06 25 05 14 15
www.marjonbosma.nl

ADA HEIDEVELD

Ada Heideveld helpt u als ervaren MfN-mediator en arbeidsjurist graag om duidelijkheid te creëren in uw werksituatie. Zij heeft veel ervaring binnen de gezondheidszorg en het onderwijs. Ada begeleidt als mediator conflicten of samenwerkingsproblematiek tussen bijvoorbeeld twee collega’s, maar ook binnen een team, vakgroep of op bestuursniveau. Ook werkt zij graag preventief, om conflicten op de werkvloer te voorkomen en een prettige samenwerking te bevorderen. “Ik ben er trots op om met de mediators van Mediation Vechtdal samen een ervaren en professioneel netwerk te vormen dat organisaties in de regio helpt om op de meest geschikte wijze conflicten te voorkomen en te beheersen”.

06 30 76 13 75
www.adaheideveldmediation.nl

ROELOF HOVING

Roelof Hoving heeft een praktijk in Zwolle. Hij heeft een master in changemanagement en is zowel ADR als MfN geregistreerd. Roelof is naast mediator ook interim- en verandermanager en heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, kerken en de zorg- en welzijnssector. Als mediator richt hij zich vooral op samenwerkingsvraagstukken en team- en arbeidsconflicten. Roelof wordt regelmatig gevraagd als extern voorzitter. Zijn expertise ligt met name op het gebied van (team)management en verzuim. Met Mediation Vechtdal versterken we ons aanbod en onze kwaliteit van dienstverlening en zijn we ook in diverse combinaties inzetbaar. “Alleen ga je snel, samen kom je verder!”, aldus Roelof.

06 21 81 21 75
www.hovingmediation.nl

MARIEKE JANUS

Marieke Janus werkt met veel plezier als mediator en jurist (voorheen advocaat). Met de dynamiek van conflicten, belangen en mogelijkheden heeft zij veel ervaring als mediator-advocaat maar ook vanuit haar werk in het (internationale) bedrijfsleven,  onderwijs en gezondheidszorg.  Zij is vooral inzetbaar voor  mediations op het gebied van samenwerking, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, gezondheidszorg, onderwijs en andere zakelijke mediations. Met Mediation Vechtdal bieden we dichtbij oplossingen en werken we mee aan een sterke regio, aldus Marieke.

06 19 45 42 25
www.mariekejanus.nl

ERIK KOSTER

Erik Koster is sinds 1994 een betrokken rechter en trots op dat ambt. Sinds 2014 heeft hij zijn werkterrein uitgebreid met mediation. Hij is nu mediator in dezelfde rechtsgebieden als waarin hij ook als kantonrechter werkzaam is, dus: arbeidsrecht, huurrecht, burengeschillen, consumentenzaken en zakelijke geschillen. Daarnaast kunt u hem ook vragen als (dag-)voorzitter of gespreksleider bij spannende gesprekken. “Ik denk dat ik met het netwerk van Mediation Vechtdal nog sterker voor de dag kan komen om mediation-vaardigheden te promoten als volwaardig middel om conflicten op te lossen.”

06 37 27 87 54
www.kostermediation.nl

ONNO LOOIJESTIJN

Onno Looijestijn is sinds 1987 jurist en werkzaam bij de gemeentelijke overheid. Hij heeft een schat aan ervaring opgedaan bij diverse gemeenten en op alle rechtsgebieden waar de gemeente mee te maken heeft. In 2013 volgde hij een opleiding tot mediator en sindsdien is hij naast zijn werk voor de overheid actief als mediator. In 2018 rondde hij een specialisatie arbeidsrecht af. Hij richt zich met name op mediations, beleidsbemiddeling en groepsmediations zowel in zaken waar de overheid partij is, als in kwesties tussen zakelijke partijen, of tussen burgers onderling. Met Mediation Vechtdal wil hij het leven in deze regio nog prettiger maken.

06 23 96 00 68
www.looijestijnmediation.nl

LUMIEN VELD

Lumien Veld heeft als leidinggevende en organisatieadviseur ruime ervaring binnen de zorg, en de zakelijke dienstverlening, het bedrijfsleven, MKB, en het onderwijs. Sinds 2017 is zij als registermediator actief in relatiemediation, arbeidszaken en teammediation. Ze richt zich als mediator primair op relatie-, communicatie- en vertrouwensherstel, om van daaruit een gezamenlijk onderhandelingsresultaat te bereiken. Het netwerk Mediation Vechtdal ervaart ze als een verdieping en verbreding in het bieden van maatwerk binnen de regio.

06 23 99 46 44
www.lumien.nl